Tel/Fax: 0340.102.836
E-mail:contact@baroultulcea.ro
Adresa: str.Aureliana, nr.27,
vis-a-vis de Tribunalul nou
CONT BAROU (BCR Tulcea) :
RO75RNCB0256043356040001

Comisia de Cenzori a Baroului Tulcea are urmatoarea componenta :

Av. Stoica Aurelia - presedinte / tel. 0722301272

Av. Dore Maria - membru / tel. 0745350116

Av. Gudu Cecilia - Marilena - membru / tel. 0742037773


Dezvoltat de InfoTrust-Design