Convocator Adunare Generala – 02.03.2012


C O N V O C A T O R

Descarca Convocator Adunare Generala

Consiliul Baroului Tulcea, întrunit în şedinta din data de 24 IANUARIE 2013 convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor, sâmbătă 02 MARTIE 2013 , ORELE 10,00 – cu următoarea ordine de zi :

1.Dare de seamă asupra activităţii Consiliului Baroului de la ultima Adunare Generală – până în prezent ;

2.Dare de seamă asupra activităţii Filialei Casei de Asigurări a Avocaţilor – Tulcea ;

3.Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Baroului ;

4.Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Filialei ;

5.Prezentarea Raportului Comisiei de Disciplină a Baroului ;

6.Alegerea a 2 avocaţi care să reprezinte Baroul Tulcea la Congresul Avocaţilor din anul 2013, conform normei de reprezentare prevăzută de Statutul profesiei ;

NOTĂ : Prezenţa este obligatorie .

ANUNŢ AFIŞAT LA DATA DE 24 IANUARIE 2013LA SEDIUL INSTANŢEI ŞI PUBLICAT ÎN ZIARUL DELTA DIN DATA DE 22 IANUARIE 2013 PRECUM ŞI PE SITE-UL BAROULUI TULCEA.

Adunarea Generală a Avocaţilor va avea loc în sala de şedinţe Hotelului Delta- 4 * – Mezanin – Tulcea ( unde a avut loc şi anul trecut).

D E C A N : Av. PURICE NICOLETA

CONSILIERI :

Av. GHERMAN TEODOR-SORIN- prodecan

Av. ANDREI FELIX-MARIAN

Av. Avram CĂTĂLIN – GABRIEL

Av. BARĂU TUDOR

Av. DRUGA GRIGORE

Av. FURDUI LUCIAN

Av.LAZAR ADRIANA- CORA

Av.LUPU GEORGE – CRISTI

Av. SFIRCEA GHEORGHE

Av. TERCI CORINA – GEANINA