CONVOCATOR


Consiliul Baroului Tulcea, întrunit în şedinta din data de 26 ianuarie 2017  convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor, sâmbătă 25 februarie 2017 , ORELE 10,00 – cu următoarea ordine de zi :

 1. Dare de seamă asupra activităţii Consiliului Baroului de la ultima Adunare Generală – până în prezent ;
 2. Descărcarea de gestiune a consiliului baroului pe baza raportului Comisiei de Cenzori a baroului ;
 3. Adoptarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al baroului pentru anul 2017 ;
 4. Descărcarea de gestiune a consiliului filialei pe baza raportului Comisiei de Cenzori a Filialei ;
 5. Adoptarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al filialei C.A.A. pe anul 2017 ;
 6. Prezentarea Raportului Comisiei de Disciplină a Baroului ;
 7. Alegerea avocaţilor care să reprezinte Baroul Tulcea la Congresul Avocaţilor din anul 2017, conform normei de reprezentare prevăzută de Statutul profesiei ;
 8. Diverse .

NOTĂ : Prezenţa este obligatorie .

Adunarea Generală a Avocaţilor va avea loc în sala de şedinţe Hotelului Esplanada  et. 7 – Tulcea (langa Autogara Tulcea).

D E C A N ,

Av. PURICE NICOLETA

CONSILIERI :

 • Av. GHERMAN TEODOR-SORIN- prodecan
 • Av. ANDREI FELIX-MARIAN
 • Av. BARĂU TUDOR
 • Av. DIACENCU ROMEO COSMIN
 • Av. DRUGA GRIGORE
 • Av. LUPU CRISTI
 • Av. MUNTEANU ALEXANDRU DAN
 • Av. SFIRCEA GHEORGHE
 • Av. TERCI GEANINA
 • Av.VATAFU ANNAMARIA