Proces-verbal privind afisarea convocatorului pentru adunarea generala din data de 30 iunie 2012


Privind afişarea convocatorului pentru Adunarea Generală din data de 30 iunie 2012, cu următoarea ordine de zi :

  1. Alegerea organelor de conducere ale Baroului Tulcea ;
  2. Alegerea organelor de conducere ale Casei de Asigurări a Avocaţilor din România – Filiala Tulcea ;
  3. Alegerea Comisiei de Cenzori a Baroului Tulcea precum şi a Filialei Tulcea a Casei de Asigurări a Avocaţilor ; alegerea Comisiei de Disciplină a Baroului Tulcea .

Astăzi 26.04.2012 am procedat la afişarea convocatorului prin care Consiliul Baroului a convocat Adunarea Generală în data de 30.06.2012 orele 10,00 cu ordinea de zi aşa cum este redată în convocator, la avizierul Baroului şi pe site-ul Baroului . Anunţul va fi publicat în ziarul « DELTA» din data de 05 mai 2012.

Precizăm că, la uşa instanţei, convocatorul a fost afişat pe data de 07 mai 2012.

Secretar Barou ,

Mihaela Alexe