Regulament alegeri


R E G U L A M E N T

pentru  desfăşurarea Adunării Generale privind alegerea organelor de conducere ale BAROULUI TULCEA şi ale CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR – FILIALA TULCEA

 Descarca regulamentul