A N U N T !!!


NOUL sediu al Baroului Tulcea este în Tulcea, str. Aureliană nr.27 ( vis-à-vis de noul tribunal).

Conturile pentru virarea contribuţiilor profesionale sunt:

1 . RO75RNCB0256043356040001 deschis la BCR Tulcea pentru 65 lei/luna  pentru avocaţi definitivi şi 35 lei/luna pentru avocaţi stagiari titular cont Baroul Tulcea, CF 4320660 ;

2. RO81BRDE370SV01633363700 deschis la BRD Tulcea pentru 11% din încasările brute lunare ( începând cu 01 ianuarie 2014). Cota minimă pentru stagiari este 80 lei/lună, pentru definitivi este de 250 lei/lună , iar cota maxima este de 1.250 lei/ lună pentru toţi avocaţii.