Adresa ONRC privind obligația depunerii declaraţiei potrivit art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019


Extras:

„În virtutea bunelor relaţii pe care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului le are cu organizaţia pe care o conduceţi şi ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.”

70-AUT-2020_ONRC_to_UNBR_ref_spalarea_banilor_FRez