Anunț achitare taxă


Avocații membri ai Baroului Tulcea, aflați în stare de SUSPENDAȚI/INCOMPATIBILI au obligația de a-și achita anual taxa de menținere pe Tabloul avocaților incompatibili / suspendați în cuantum de 200 lei/an conform Hotărârii nr.50/2015 a Consiliului U.N.B.R.

Anunt achitare taxa