ANUNT: Examen de primire in profesia de avocat sesiunea OCTOMBRIE 2012


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat ( pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea OCTOMBRIE 2012.

Examenul se va desfăşura în perioada 08 octombrie 2012-19 octombrie 2012.

Candidaţii care urmează să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Baroului Tulcea în cazul în care vor fi declaraţi „admişi” , vor susţine examenul de primire în profesia de avocat la centrul I.N.P.P.A Bucureşti.

Cererile de înscriere , însoţite de actele prevăzute în regulamentul de examenaprobat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 pentru modifiarea şi completarea Regulamentului – Cadru privind organizarea examenului d eprimire în profesia de avocat, vor fi depuse, în dublu exemplar, la Baroul Tulcea în intervalul 03 septembrie 2012 – 12 septembrie 2012 .

Cererile tip se găsesc la secretariatul baroului Tulcea, pe site-ul unbr ( www.unbr.ro), pe site-ul Baroului Tulcea ( www.baroultulcea.ro) .

Tematica şi bibliografia de examen sunt publicate pe site-ul unbr şi pe site-ul Baroului Tulcea .

Publicăm alăturat COMUNICATUL Uniunii Naţionale a Barourilor din România referitor la organizarea şi desfăşurarea examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea OCTOMBRIE 2012 .