Anunt important


ÎNCEPÂND  CU  LUNA  AUGUST  2014  BAROUL  TULCEA  NU  VA MAI  ELIBERA  ADEVERINȚE  PENTRU  AVOCAȚI  ȘI  NU SE VOR  MAI  VIZA  LEGITIMAȚIILE DE  AVOCAT  DECÂT DUPĂ  ACHITAREA LA  ZI  A CONTRIBUȚIEI CĂTRE BAROU, U.N.B.R. ȘI C.A.A. FILIALA TULCEA.