„Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri „


Baroul Tulcea în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa

„Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri „

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINŢEI
Sâmbătă, 29 septembrie 2018, la Hotel Esplanada, str. Portului, nr. 1, Faleză, Tulcea

Program conferinta:
09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor
09.30 – 12.30 – Dezbateri
12.30 – 13.30 – Pauză de masă
13.30 – 16.30 – Dezbateri

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:
• Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
• Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova;
Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomandă trimiterea la Barou din partea participanțiilor a problemelor care se doresc a fi dezbătute.

Penal şi procedură penală:
• Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan al Baroului Bucureşti;
Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției.

Taxa de înscriere și participare la conferință este de 150 lei/avocat și poate fi achitată în contul nr. RO75RNCB0256043356040001 deschis la BCR – Sucursala Tulcea sau la casieria Baroului Tulcea.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Tulcea la numărul de telefon: 0340.102.836.