Clarificari Examen primire in profesie


Spre informare: Avocat dr. Dan OANCEA – președintele comisiei de examen

Spre aplicare: barouri

Pentru a asigura o practică unitară în colectarea dosarelor online a candidaţilor, vă comunicăm următoarele:

1. Cererea de înscriere nu necesită o declaraţie suplimentară din care să reiasă faptul că un candidat se va înscrie după admitere la baroul la care a depus actele sau ca va opta pentru pregătire la INPPA Central, respectiv unul dintre centrele INPPA teritoriale (a se vedea în acest sens punctele 7 şi 8 din cererea de înscriere)

2. Cererea de inscriere se va completa conform modelului publicat in regulament. Informațiile cuprinse în cerere, referitoare la depunerea documentelor în două exemplare precum și alte mențiuni ce fac referire la depunerea fizică a dosarului, vor fi avute în vedere doar de candidații ce vor promova examenul si care vor depune înscrisurile fizic la barou atunci când solicită înscrierea în tabloul avocaților. Pentru depunerea online a dosarului, se vor urma paşii aşa cum rezultă în urma accesării https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx

3. Eroarea materială sesizată de candidaţi cu privire la menţiunea din cadrul cererii de înscriere ce face referire la sesiunea august 2019 poate fi rectificată în consecinţă de aceștia. În cazul în care cererea înaintată va cuprinde acea mențiune eronată, documentul va fi acceptat.

4. Pentru depunerea online a dosarului NU ESTE NEVOIE DE LEGALIZAREA DOCUMENTELOR în vederea scanării. Documentul electronic poate fi obținut fie prin scanarea originalului fie prin scanarea copiei legalizate. Înaintarea înscrisurilor legalizate la care se face referire în cererea de înscriere și/sau regulament se va face după promovarea examenului, în vederea includerii în tabloul avocaților.

5. Pentru dovada plăţii taxei aferente este suficientă și acoperitoare dovada în format electronic emisă de către institutia bancară (OP plus extras), dacă plata s-a efectuat prin transfer online, sau document scanat după chitanță, în cazul în care s-a efectuat depunere la casieria bancii.

6. Pentru înscrierea aferentă Primirii în profesie – DEFINITIVI, documentul Dovada promovării examenului de definitivat în funcția juridică deținută anterior, va cuprinde inclusiv documentele necesare din care să reiasă vechimea.

7. Documentul Certificatul privind starea de sănătate a candidatului (inclusiv evaluarea psihiatrică) va cuprinde atât adeverinţa de la medicul de familie cât şi dovada privind rezultatul evaluării psihiatrice. Evaluarea psihiatrică se poate realiza la anumite instituţii agreate numai acolo unde se solicită în mod expres acest lucru.

8. Toți candidații trebuie să depună dosarele online. Dacă ați primit dosare fizic, asigurați-vă că următorii candidați vor depune doar dosar online. Pentru cele care le-ați primit deja în format fizic, asigurați scanarea lor integrală și trimiterea pe helpdesk@ifep.ro. Înainte de a le scana și a le transmite, luați legătura cu domnul DUMITRU Marius, 0720770891, consultant în cadrul proiectului.

9. Pentru exprimarea consimțământului nu este nevoie de depunerea unui document distinct în acest sens. Candidații nu pot înainta dosarul online până când nu își exprimă opțiunea privind consimțământul (opțiune DA, înseamnă că doresc afișarea numelui, opțiune NU, înseamnă doresc afișarea codului în loc de nume). În plus, candidații își pot schimba în orice moment consimțământul, online, din profilul candidatului.

10. Pentru probleme tehnice sau alte probleme la care nu aveți un răspuns clar, trimiteți mail la helpdesk@ifep.ro sau sunați la telefon 0720 770 891.

11. Pentru a practică unitară, consultați periodic prima pagină a depunerii online a dosarului (https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx), întrucât sunt aduse clarificări funcție de problemele semnalate de candidați și/sau barouri.