Convocare Adunare Generala a Avocatilor


Consiliul Baroului Tulcea legal intrunit in sedinta din data de 16 ianuarie  2023, a stabilit ca data de desfasurare a Adunarii Generale a  Avocatilor  ziua de 25 martie 2023, incepand cu orele 9,00.
Evenimentul va avea loc la Hotel Esplanada – Mezanin Tulcea (langa Autogara).