Dare de seama 2019


C O N V O C A T O R

Consiliul Baroului Tulcea, întrunit în şedinta din data de 31 ianuarie 2019 convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor, sâmbătă 23 februarie 2019 , ORELE 09,00 , cu următoarea ordine de zi :

1. Dare de seamă asupra activităţii Consiliului Baroului Tulcea de la ultima Adunare Generală – până în prezent (perioada 10.02.2018 – 23.02.2019) ;

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Tulcea pe baza Raportului Comisiei de Cenzori ;

3. Prezentarea Raportului Comisiei de Disciplină a Baroului ;

4. Prezentarea proiectului bugetului Baroului Tulcea pentru anul 2019 ;

5. Adoptarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Filialei C.A.A. Tulcea pentru anul 2019 și comunicarea acestuia la C.A.A. spre aprobare;

6. Descărcarea de gestiune a Consiliului Filialei Tulcea al C.A.A. pe baza Raportului Comisiei de Cenzori ;

7. Alegerea avocaţilor care să reprezinte Baroul Tulcea la Congresul Avocaţilor din anul 2019, conform normei de reprezentare prevăzută de Statutul profesiei ;

8. Diverse .

NOTĂ : Prezenţa este obligatorie .
Adunarea Generală a Avocaţilor va avea loc în sala de şedinţe Hotelului Esplanada et. 7 – Tulcea (langa Autogara Tulcea).

D E C A N

Av. PURICE NICOLETA

CONSILIERI

Av. GHERMAN TEODOR-SORIN- prodecan
Av. ANDREI FELIX-MARIAN
Av. DIACENCU ROMEO-COSMIN
Av. BARĂU TUDOR
Av. DRUGA GRIGORE
Av. VĂTAFU ANNAMARIA
Av. MUNTEANU ALEXANDRU DAN
Av. LUPU GEORGE – CRISTI
Av. SFIRCEA GHEORGHE
Av. TERCI CORINA – GEANINA