Invitație de participare Proiect „FAST”


Începând cu 3 septembrie 2022, Departamentul de Educație Juridică din cadrul UNBR, a lansat cea de-a doua ediție a Proiectului FAST, la nivel național.
Cea de-a doua ediție a acestui proiect, se va desfășura în unitățile de învățământ care doresc participarea în cadrul Proiectului FAST.
Proiectul urmărește să sprijine tinerii pentru ca aceștia să poată reacționa în mod adecvat, problemelor generației lor.
Responsabilitatea implementării educației juridice non-formale, va fi realizată prin implicarea voluntară a avocaților din cadrul Baroului Tulcea, care îndeplinesc următoarele condiții minimale: să fie avocat definitiv, să se bucure de o bună reputație socio-profesională, să nu aibă aplicate sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani, să nu înregistreze restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale.
În acest sens, invităm avocații interesați să își depună candidatura, pentru a fi selectați, la adresa de email: contact@baroultulcea.ro, până la data de 10 septembrie 2022”