Metodologia de recunoastere a activitatilor de pregatire profesionala continua


De la data de 01 iulie a.c., intra in vigoare Metodologia de recunoastere a activitatilor de pregatire profesionala continua, adoptata de Consiliul U.N.B.R. in sedinta din martie a.c. si in care baroul dobandeste un rol important privind emiterea si evidenta punctelor de pregatire profesionala continua pentru activitatile colective de formare continua organizate de barou sau de formele de exercitare a profesiei aflate pe raza baroului.

Acest lucru impune insa baroului cunoasterea foarte buna atat a conditiilor si criteriilor de stabilire a punctajului profesional, cat si cerintelor privind inscrisurile constatatoare ale prezentei efective a avocatilor participanti la activitatile de formare continua, precum si a documentelor standardizate care trebuie utilizate potrivit acestei Metodologii si cuprinse in anexele acesteia.

De asemenea, intrucat in continuare I.N.P.P.A. va emite puncte profesionale pentru celelalte activitati de pregatire profesionala (conferinte initiate de terti, creatii intelectuale ale avocatilor, participarea acestora la programe de studii – de masterat sau de doctorat), este necesara cunoasterea prevederilor acestei Metodologii si de catre entitatile care organizeaza activitati de pregatire profesionala continua, precum si de catre avocatii din cadrul baroului Dvs.

In scopul celor de mai sus, va scriu acest mesaj prin care va rog :

–          sa dispuneti prezentarea si analiza, la nivelul conducerii baroului Dvs., a Metodologiei atasate, cu participarea/implicarea persoanei/persoanelor pe care o/le veti imputernici sa raspunda de pregatirea profesionala continua si de intocmirea evidentelor pentru acordarea de puncte de pregatire profesionala

–          sa diseminati, prin mijloacele pe care le socotiti adecvate, Metodologia in randul avocatilor din cadrul baroului Dvs., precum si al entitatilor care initiaza/organizeaza indeobste activitati de pregatire profesionala continua pe raza baroului Dvs. (instituții de învățământ sau instituții de realizare a pregătirii profesionale în domenii conexe activităților specifice profesiei de avocat, edituri juridice, entități media cu profil juridic, uniuni sau asociații profesionale).

Va mai rog sa aveti in vedere ca emiterea de puncte profesionale va trebui comunicata de barou catre I.N.P.P.A. dupa organizarea fiecare activitati generatoare a puncte de pregatire profesionala continua si sa includeti acest aspect in cadrul prezentarii Metodologiei de la nivelul baroului, desemnand si persoana/persoanele care va/vor realiza aceasta raportare.

Metodologia este postata si pe pagina I.N.P.P.A. si poate fi accesata la link-ul https://www.inppa.ro/activitatile-de-formare/formare-continua/metodologie-privind-acreditarea-conferintelor/

Metodologie acordare puncte profesionale