„Justitia este un contract de oportunitate in care se intra pentru a preveni ca oamenii sa lezeze sau sa fie lezati.”

— .

Anunțuri

Convocator Adunare Generala – 02.03.2012

C O N V O C A T O R Descarca Convocator Adunare Generala Consiliul Baroului Tulcea, întrunit în şedinta din data de 24 IANUARIE 2013 convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor, sâmbătă 02 MARTIE 2013 , ORELE 10,00 – cu următoarea ordine de zi : 1.Dare de seamă asupra activităţii Consiliului Baroului de la ultima […]

Mai mult