„Justitia este un contract de oportunitate in care se intra pentru a preveni ca oamenii sa lezeze sau sa fie lezati.”

— .

Anunțuri

Proces Verbal privind rezultatele alegerilor

Publicat in 17-04-2021 ora 15:40 Iimpotriva Procesului – verbal privind rezultatele alegerilor, candidatii pot formula contestatii, in termen de maximun 24 de ore de la momentul afisarii pe site. Contestatiile se vor solutiona de catre Comisia nr.2 , in maxim 24 de ore de la implinirea termenului pentru depunerea contestatiilor. Hotararea prin care se solutioneaza […]

Mai mult

Ordinea de zi a adunarii generale a avocatilor din 17.04.2021

Ordinea de zi a adunarii generale a avocatilor din 17.04.2021

Mai mult

Comunicat

Comunicat al Consiliului Baroului Tulcea

Mai mult