Proces Verbal privind rezultatele alegerilor


Publicat in 17-04-2021 ora 15:40

Iimpotriva Procesului – verbal privind rezultatele alegerilor, candidatii pot formula contestatii, in termen de maximun 24 de ore de la momentul afisarii pe site.
Contestatiile se vor solutiona de catre Comisia nr.2 , in maxim 24 de ore de la implinirea termenului pentru depunerea contestatiilor.
Hotararea prin care se solutioneaza contesatiile este definitiva si executorie si se va afisa la sediu si pe site-ul baroului

Descarca Proces Verbal privind rezultatele alegerilor