Conferinta de pregatire profesionala continua a avocatilor din Baroul Tulcea


Consiliul Baroului Tulcea, in conformitate cu art.56 alin.2 lit.j, din Legea nr.51/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza conferinta de pregatire profesionala continua a avocatilor din Baroul Tulcea ce va avea loc la data de 29 septembrie 2018.
Taxa de inscriere si participare la conferinta este de 150 lei/avocat si poate fi achitata in contul nr. RO75RNCB0256043356040001 deschis la BCR-Sucursala Tulcea sau la casieria baroului.
Tematica si bibliografia vor fi publicate la o data ulterioara.