Informare prelungire termen inscriere


În ședința Comisiei Permanente din 11-12 mai a.c. au fost analizate comunicările barourilor precum și cele ale avocaților privind înscrierea la cursurile de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice. Comunicările barourilor au avut în vedere actualizări, completări, modificări ale listelor inițiale publicate și comunicate de UNBR.

Având în vedere numărul solicitărilor privind prelungirea perioadei de înscriere, Comisia Permanentă a UNBR a hotărât să extindă perioada de înscriere până la 15 iunie a.c.

Cursurile vor începe după această dată și vor fi putea fi accesate numai de avocații care vor figura în listele finale ce vor fi publicate după finalizarea înscrierilor.

>> Informare prelungire termen inscriere