„Justitia este un contract de oportunitate in care se intra pentru a preveni ca oamenii sa lezeze sau sa fie lezati.”

— .

Anunțuri

Lista cu candidatii la functiile de conducere ale Baroului Tulcea si ale Casei de Asigurari a Avocatilor – Filiala Tulcea

L I S T A cu candidaţii la funcţiile de conducere ale Baroului Tulcea şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor – Filiala Tulcea – 30 iunie 2012 Candidaţi la funcţia de decan Avram Cătălin Gabriel Purice Nicoleta Marilena Drugă Grigore Candidaţi la funcţia de Consilieri ai baroului Porfir Nechita Andrei Felix Marian Constantin Corina […]

Mai mult

Proces-verbal privind afisarea convocatorului pentru adunarea generala din data de 30 iunie 2012

Privind afişarea convocatorului pentru Adunarea Generală din data de 30 iunie 2012, cu următoarea ordine de zi : Alegerea organelor de conducere ale Baroului Tulcea ; Alegerea organelor de conducere ale Casei de Asigurări a Avocaţilor din România – Filiala Tulcea ; Alegerea Comisiei de Cenzori a Baroului Tulcea precum şi a Filialei Tulcea a […]

Mai mult

Convocator Adunare Generala – 02.03.2012

C O N V O C A T O R Descarca Convocator Adunare Generala Consiliul Baroului Tulcea, întrunit în şedinta din data de 24 IANUARIE 2013 convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor, sâmbătă 02 MARTIE 2013 , ORELE 10,00 – cu următoarea ordine de zi : 1.Dare de seamă asupra activităţii Consiliului Baroului de la ultima […]

Mai mult